Ferenc atya bejegyzései

Hősök vasárnapja

Hősök Vasárnapján, 2017. május 28-án a Balatonfűzfői Jézus Szíve Plébániatemplom külső falán elhelyezett hősi emlékműnél tartjuk megemlékezésünket.

 • 10.00-kor szentmise
 • 11.00-kor ünnepi megemlékezés

A megemlékezés után, szeretetvendégségre várjuk a híveket!

Újra! Kerékpáros zarándoklat

Kerékpáros zarándoklat Bódi Mária Magdolna vértanúságának 72. évfordulóján

Időpont: 2016. április 21-22.
Jelentkezési lap letöltése (GoogleDocs)>>>

Útvonal: Szigliget — Badacsonytördemic — Köveskál — Balatonfüred — Balatonfűzfő-Gyártelep — Litér

április 21.


8.00 Ima Szigligeten Magdi emléktáblájánál, zarándokok indulása

8.30 Badacsonytördemici Szent Mihály Főangyal plébániatemplomban,
Magdi keresztelési helyén Jézus Szíve litánia, áldás

9.00 Indulás Köveskálra

10.30 Magdi emléktáblájának megkoszorúzása Köveskálon

11.00 Indulás Balatonfűzfőre, pihenő Balatonfüreden 13-14 óra között

16.00 Érkezés Balatonfűzfő-gyártelepre

17.00 Szentmise a Balatonfűzfő-gyártelepi Szent László-templomban

18.00 Dr. Márfi Gyula érsek úr megáldja, a Litér község két végén elhelyezett Bódi Mária Magdolna vértanúságát megörökítő, közúti tájékoztató táblákat.

április 21.

8.30 indulás Litérre

10.00 megemlékezés kezdete a litéri régi temetőben

11.00 Megemlékezés az iskola udvarán

Zarándoklat vezetője: Juhász Gábor atya
Jelentkezési határidő: április 14.

Jelentkezés: az alábbi jelentkezési lap beküldésével.

Jelentkezési lap letöltése (GoogleDocs)>>>

 

Húsvéti szentmisék a fíliákban

LITÉREN,  a húsvéti vigília szertartása, április 16-án (vasárnap) reggel, 5.00 órakor kezdődik.
Húsvéthétfőn, április 17-én a szentmise 8.30-kor kezdődik.

A VILONYAI római katolikus iskolakápolnában
Húsvétvasárnap, április 16-án: 10.00 óra
Húsvéthétfőn, április 17-én: 10.00 óra

PAPKESZIN a Szent Imre – kápolnában
Húsvétvasárnap, április 16-án: 18.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

Megemlékezés Bódi Mária Magdolna 72 éve történt vértanúságáról

Litér, 2016. április 21.

Program:
bodim

10.00 Ima Bódi Mária Magdolna sírjánál, boldoggá avatásáért (régi temető).

10.15 Zarándoklás a vértanúság helyére (mai iskolaudvar).

10.50 Bódi Mária Magdolna 2005-ben felszentelt szobrának megkoszorúzása.

11.00 Ünnepi szentmise az iskola udvarán Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért.

Pontifikálja dr. Seregély István ny. Egri érsek.
A szentmise szónoka: Kovács Gergely, pápai káplán, a Kultúra Pápai Tanácsa irodavezetője, a boldoggá avatási eljárás római posztulátora.

Információk: bodimariamagdolnaalapitvany@gmail.com

Jelentkezési lap letölthető ITT!

Nyomtatható plakát ITT!

Mentés

Egyházközségi bál

egyhazkozsegibal

2016. február 24-én (pénteken) 19.00-kor tartjuk Egyházközségi bálunkat, Fűzfő-Gyártelepen a Művelődési Házban.

A belépő ára 3500 Ft, mely tartalmazza a vacsorát is.
Aki nem tud eljönni, támogatójegyet is vásárolhat, melyből többek között, egyházközségünk templomainak fenntartását finanszírozzuk.

Jegyek vásárolhatók:

 • a szentmisék után
 • Balatonfűzfőn: Tóth Lajos Péternél
  88/450-356
 • Balatonfűzfő-Gyártelepen: dr. Csutorás Gábor ny. tart. alezredesnél
  30/559-77-79
 • Litéren, Kiss Ferencnénél
  Kund u. 1. — 30/361-95-80
 • Vilonyán: Hujber Ferencnénél
  Petőfi u. 1/a. — 88/490-041
 • Királyszentistvánon: Szauer Anikónál
  Fő u. 39. — 88/434-125
 • Papkeszin: Szécsi Ferenc plébánosnál

Tombolatárgy felajánlást is szívesen fogadunk!

Mentés

Karácsonyi miserend Balatonfűzfőn

December 24-én: Urunk születése, Karácsony főünnepének vigíliáján:
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-gyártelepen.
24 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban Fűzfőfürdőn.

December 25-én: Urunk születése, Karácsony főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-gyártelepen.

December 26-án: Szent István vértanú ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban Fűzfőfürdőn.
Szent János apostolra emlékezve borok megáldása a szentmise után.

December 29-én: Szent Család ünnepének vigiliáján:
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-gyártelepen.

December 30-án: Szent Család ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban Fűzfőfürdőn.

December 31-én: Szűz Mária, Isten anyja főünnepének vigiliáján:
18 óra: hálaadás és szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban Fűzfőfürdőn.

Január 1-jén: Szűz Mária, Isten anyja (Újév) főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-gyártelepen.

Karácsonyi miserend a filiákban

Litér:

Dec. 24-én, Karácsony főünnepének vigíliáján 22.00.
Dec. 25-én, Urunk születése, Karácsony főünnepén 8.30.
Dec. 26-án, Szent István vértanú ünnepén 8.30.
Szent János apostolra emlékezve borok megáldása a szentmise után.
Dec. 30-án, Szent Család ünnepén 8.30.
Jan. 1-jén, Szűz Mária Isten anyja (Újév) főünnepén 8.30.

Papkeszi:

Dec. 25-én, Urunk születése, Karácsony főünnepén 17.00.
Dec. 29-én, Szent Család ünnepének vigiliáján 17.00.
Jan. 1-jén, Szűz Mária Isten anyja (Újév) főünnepén 17.00.

Vilonya:

Dec. 25-én, Urunk születése, Karácsony főünnepén 10.00.
Dec. 26-án, Urunk születése, Karácsony főünnepén 10.00.
Dec. 30-án, Szent István vértanú ünnepén 10.00.
Jan. 1-jén, Szűz Mária Isten anyja (Újév) főünnepén 10.00.

Próbáld felfogni, milyen páratlan esemény, csoda történt!

Karácsony Jézus születésének ünnepe, bízom benne, hogy országunkban még ezt sokan tudják. Ámbár vannak, akik a szeretetet ünneplik. Vannak, akik már csak egy lehetőséget látnak arra, hogy ilyenkor megpihenjenek.

Karácsony ünnepén a katolikus templomokban János evangéliumának előszavát olvassuk fel, amely így kezdődik: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige.” Nincs itt szó angyalokról, pásztorokról, Betlehemi barlangról.
János evangélista rá akar arra mutatni, hogy annak a Krisztusnak a léte Isten örök és időtlen életében gyökerezik, akinek földi eljövetelét, emberként való megszületését ünnepli a keresztény világ Karácsonykor.

Az evangélista tanítása szerint Jézus Krisztusban Isten örök Igéje, aki az Atyával egylényegű, a Fiú lépett a világba. Az Ige, a görög szövegben a „Logosz” nem Isten teremtménye, a második isteni személy, öröktől fogva van az Atyával és a Szentlélekkel együtt egy igaz Istenként. Mielőtt Istenen kívül bármi is létezett volna, az Ige már volt. Isten az Igén keresztül volt kapcsolatban az emberekkel, sőt az embert megelőző világgal is. „Minden általa lett” Isten az Ige által közölte magát a világgal a teremtésben. Isten a megtestesült Ige Jézusban, a  megtestesült emberi lét teljességében lett megragadhatóvá, nem csak jelekben, küldöttekben, próféták szaván és cselekedetein keresztül.

Ezért kiált fel Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédében: „Ismerd fel, keresztény ember méltóságodat!

Kedves Testvérem! Próbáld felfogni, milyen páratlan esemény, csoda történt ezen a Szent éjszakán. Csak ezután érted meg, miért jelentek meg az angyalok a pásztoroknak, dicsőséget zengve. Csak ekkor érted meg, hogy Isten mennyire szeret téged. Csak ekkor érted meg Istentől kapott méltóságodat. Isten emberré lett. Ember Isten gyermeke lehet. „Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek” – írja Szent János apostol.

Mennyire sok lényegtelen, tartalmatlan dologról tudunk fecsegni. Fontos lenne, hogy beszédünkben tanúságot tegyünk a közénk jött és már bennünk lakó Isteni Igéről, a mi Krisztusba vetett hitünkről.

Szent Ágoston püspök írja: “Vedd el az Igét, és mi marad a szóból? Ha nincs tartalom, értelmetlen a szó. Hallatszik ugyan, de nem gazdagítja a szívet.

  Márpedig azért figyelünk a dolgokra, hogy gazdagodjék a szívünk. Ha gondolkodom, hogy mondjak valamit, már ige van a szívemben; aztán ha beszélni akarok hozzád, azt akarom, hogy a te szívedben is az legyen, ami az enyémben már megvan. Azt keresem, hogy hogyan jusson el hozzád, és hogyan legyen benned az ige, amely az én szívemben már megvan – veszem a szót, és általa beszélek hozzád: a szó vezeti hozzád az ige értelmét. És midőn a szó hozzád vezette az ige értelmét, a szó (azzal, hogy kimondtam) eltávozott ugyan tőlem, az ige azonban – amelyet a szó átvezetett hozzád, és így már a te szívedben is ott van – nem távozott el tőlem. “

Szeretném, ha írott szavaimon keresztül is az Isten Igéje benned is megszületne.

Kell, hogy a karácsonyfánk gyertyáit meggyújtva átjárja lelkünket Karácsony igazi öröme: Velünk az Isten! A betlehemi jászolnál nekünk is szól Isten, mint Mózesnek az égő csipkebokorból: “Vedd le sarudat lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld” (Kiv 3,5).

Az Isteni Ige befogadásához kérem a betlehemi Kisded bőséges kegyelmét plébániánk minden lakosának, és kívánok békés, boldog szent Karácsonyt és Új Esztendőt!

                                                                                                                     Ferenc atya