Bódi Mária Magdolna

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA ALAPÍTVÁNY

alapitvanymini8175 Balatonfűzfő, Jókai u. 39. Tel: 06 88 450 020 e-mail: bodimariamagdolnaalapitvany@gmail.com Dr. Seregély István ny. érsek, a kuratórium elnöke. Kérem, adója 1%-ával támogassa a Bódi Mária Magdolna alapítványt! A kedvezményezett adószáma: 19382175-1-19

SZERETNÉK, HA A VÉRTANÚ MUNKÁSLÁNYT BOLDOGGÁ AVATNÁ AZ EGYHÁZ!

„Uram, Királyom! Végy magadhoz!” ismerteto_plakatBódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án Szigligeten született. 1945. március 23-án Litéren halt vértanúhalált.

Elkötelezett hívő élet számára kedvezőtlen körülmények között élt. Még a szerzetesrendek sem fogadták tagjaik közé. Ennek ellenére haláláig hűséges maradt Krisztushoz. A gyári munkások közti tanúságtétele, a szeretetszolgálatban való sokrétű munkája, a fiatal dolgozó lányok közösségbe szervezése és lelki vezetése, tisztaságának élete feláldozása árán történt megőrzése, ma is követendő példa. Isten a vértanúság koronájával igazolta életét.

Ismerd meg életét! Kérd pártfogását Istennél! Imádkozzál boldoggá avatásáért!

Anyagilag is támogasd boldoggá avatását! Imameghallgatásokat jelezd a Veszprémi Főegyházmegyei Hatóságnál! (8200 Veszprém, Vár u. 18. Pf.:109 Tel. +36-88-426-088) Bódi Mária Magdolna Alapítvány, 2007 augusztusában került bejegyzésre a Veszprém Megyei Bíróságon. A Veszprémi Főegyházmegye azzal a céllal hozta létre ezt a közhasznú alapítványt, hogy Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását, majd szentté avatását támogassa, tiszteletét előmozdítsa. (Címünk: 8175 Balatonfűzfő, Jókai Mór utca 39.) Jó szándékú adományát a Bódi Mária Magdolna Alapítvány 73900102-11069186 számlájára fizetheti be. Isten fizesse meg!

IMA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Szüzességi fogadalmával Magdolna örök hűséget esküdött neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna ismeretlen kis liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az isten- és emberszeretetet a rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé, a gyárba. „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta érted. Add meg nekünk Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a te nagyobb dicsőségedre! Ámen.